Maan-en-Sterrenbeelden

Alles wat je voor het welbevinden/ belastend van de lichaamszone doet die wordt geregeerd door het sterrenbeeld waarlangs de maan op dat moment kruist, heeft een dubbel zo gunstige of ongustige uitwerking.

Maan in  Ram  :

Ram  streeften wil – en dat soms ongeduldig, “met de kop tegen de muur”. Er wordt nu aan onzichtbare ketenen gerammeld,ze worden minder geduld. Nieuwe dingen beginnen ,de directe weg lijkt het beste .

Met het teken Ram beginnen de lichamelijke invloeden op deze zone van het hoofd. Wie bijzonder gevoelig voor migraine is,merkt dat doorgaans in deze twee of drie dagen. Een ander goede maatregel om migraine te voorkomen is om Ramdagen veel zuiver water drinken en koffie,chocolade  en suiker  te laten staan. Zoals zo vak helpt dit advies  alleen voor die mensen die al geleerd hebben naar de signalen van hun eigen lichaam te luisteren. Wie deze lichaamstaal verstand kan , krijgt een duidelijk inzicht in datgene wat zijn lichaam versterkt of schandt.

Wie geen tijd voor zijn gezondheid heeft,zal   tijd over moeten hebben voor zijn ziekte.

Het teken Ram heeft ook invloed op de ogen en de hersens. In principe is Ram geen slechte of goede dag voor het hoofd. het hangt ervan af wat er gedaan wordt. Natte compressen op onstokken of oververmoeide ogen zullen tijdens deze dagen hun positieve uitwerking niet missen. Verwondigen aan het oog (die immers je niet kan voorspellen) en overbelasting van de ogen schaden op deze dagen meer dan een ander dag. Ramdagen  die in oktober valen zijn bijzonder voor operaties ongustig.

 

Maan in Stier

Realisme herst, materiele zekerheid wordt belangerijk.  Volharding is makkelijker op te brengen , gedachte en reacties worden trager.  Hardnekkigheid. “Het witte paard de Arabieren is snel als  de wind, maar de kameel draaft dag en nacht door de woestijn”.

Wanneer de Maan in  het dierenriemteken Stier binnengaat, wordt het gebied van de hals sterker beinvloed . Opnieuw geldt: goede invloeden hebben  een bijzonder goede, en slechte een bijzonder ongustige uitwerking.  Wekenlang rijdt bijvoorbeeld  een jongeman tijdens  mooi en warm  weer zijn cabriolet rond om te genieten van de zwoele wind. Op een dag ,letterlijk “bij heldere hemel” , krijgt hij in de avond stijven nek, moet hij dagenlang met een kompres om de hals rondlopen en voelt hij zich  een oude man.

Dus deze dagen of je krijgt plotseling keelklachten en merkt tergelijkertijd dat ook schoolvrienden , buren of collegas met krakenden stem praten en met halsdoeken  rondlopen,ook al zijn verkoudheid en keelonstekkingen niet altijd besmettelijk. Vak is het hier de Stier  die is “komen aanslenteren”. Dat betekent natuurlijk   niet (evenmin als bij de overige tekens) dat je op die dagen  per se keelklachten zal krijgen. Maar er bestaat wel degelijk een grotere kans op kielonstekingen.

Stier heeft ook invloed op spraakorganen, kaak, tanden, amandelen, schildklier, hlas, stem, oren. Voor ongeoefende mensen kan het houden van een toesprak  een echte  kwelling  worden en in een hees gerak eindigen.

Vooral op koude Stierdagen moet je niet met onbeschermde orden rondlopen. Op deze dagen  zijn ze gevoeliger voor tocht en lawaai.  Sit-janskruidolie  helpt om de klachten te voorkomen.

 

Maan in Kreeft : 

Gevoelens krijgen meer diepte  maar ook meer gewicht. Het innerlijk wordt sterker gekleurd dan het uiterlijk. Opofferingen vallen minder zwaar. Een dichte en in de breedte uitdijende groei. 

De kracht die tijdens Kreeftdagen heerst , heeft een lichtelijk onrustige invloed op algehele persoonlijke gesteldheid. Sterker dan bij andere tekens doet zich nu de borstzone gelden. Ook regeert  het teken lever. Vak is een nacht doorzakken al voldoende om je de volgende dag volledig uitgesteld voelen, omdat de lever te veel te doen heeft. Zijn jouw lever, galblaas,longen of borst gevoelige plekken dan kun je Kreeftdagen gebruiken om voor deze delen iets extras doen. Ook de maag is op Kreeftdagen vak volledig in de war (oprispingen, branden maag-zuur) . Het is dus aan te raden op deze dagen lichte kost te eten.  Wie een reuma lijdt, moet op Kreeftdagen voraal watertekens (Vissen, Scorpioen, Kreeft)  zijn bedden niet buiten de raam/balkon luchten. De vochtigheid blijft hangen en een klam  gevoel zal heel lang  plagen. 

 

Maan in Leeuw 

Spieren zwellen, er heerst vastbeslotenheid, men “vat moed”. Grenzen worden vager en lijken makkelijker te overschrijven. Het risico geeft voldoening , een uitdrogend vuur. 

De impuls van de Leeuwdagen doe de bloedsomloop “zingen”. Deze is nu actiever dan op andere dagen. Je hebt nu meer vak van rugpijn  en het hart raakt af en toe zijn  toeren. Tijdens Leeuwdagen kun je zeker last hebben van slapenloze nachten  , maar tegen de tijd dat de Maagddagen aanbreken is aales weer voorbij. Alles wat het hart en de bloedsomloop kan overbelasten , moet op Leeuwdagen zo mogelijk vermeden worden. Daarmee bedoeld natuurlijk geenszins de normale lichamelijke activiteiten van gezonde mensen.  Mensen die hartklachten hebben , merken vak al tijdens de Kreeftdagen dat de Leeuwdagen in aantocht zijn. Inspannende reizen en voornemens moeten vooral  in deze tijd  worden vermeden. Vaak sleept  ongeoefende bergklimmer zicht op Leeuwdagen  naar de top, terwijl hij problemen met de bloedsomloop en hartklachten heeft. Juist op deze Leeuwdagen zou hij moeten afzien van inspannende ondernemingen. Ook al in  het teken Maagd “verantwoordelijk” voor spijsverteringsorganen , toch kan iemand die erover denkt om deze organen gezonder te maken en te versterken daar nu alvast mee beginnen. Voorst is Leeuw een zeer goede dag om kruiden te verzamelen die heilizame invloed hebben op hart en bloedvatten. 

 

Maan in Maagd: 

De logische doelstelling heiligt de middelen. Kleine aarzelende en methodische stappen, bijna arrogant. Eerst controleren, dan handelen. Er wordt gescheiden en opgesplitst met de bedoeling te ontsluiten. 

De bijzondere kracht van Maagddagen doet zich gelden in de spijsverteringsorganen. Met name gevoelige mensen krijgen in deze tijd vak problemen  met hun spijsvertering. Het is sterk aan te raden om in deze dagen dan ook een toepasselijk menu te serveren ; op zijn minst zou men van zware of vette gerechten moeten afzien.  Kruiden die  op Maagddagen zijn verzameld, hebben niet alleen uitwerking op je maag maar ook op het bloed, de zeeuwen en de alvleesklier. Een bloedreinigende thee b.v van brandnetels die op Maagdagen zijn verzameld heeft zonder twijfel een bijzonder goede uitwerking . De wintervorraad moet pas in september aangelegd en moet bestaan uit  jonge planten  die na het snoeien of maaien nogmaals opgekomen . Dit  aanleggen van voorraad moet plaats hebben wanneer de afnemende maan in het teken Maagd staat. Deze thee is met name erg gunstig bij een vergrote avleesklier. 

 

Maan in Weegschal

Het artistike overheerst maar ook de besluitloosheid. Tact-volle en fijnzinnige gevoelens, zonder scherpe kabtjes. Heen en wee slingeren tot er evenwicht bereikt wordt.

Met name van heupzone, de blaas en nierenonsteking doenzich tijdens deze periode sneller voor. Let er vooral op dat je het gebied van blaas en nieren goed warm houdt. Als je nu op een stenen  ondergrond of in natte gras gaat zittn , werkt dat als puur gift.

Het is verstandig  om in de middag tussen 3 en 5 veel te drinken om zo blaas en nieren goed door te spoelen. gerichte gymnastiekoefeningen voor heupzone doen jou op deze dagen eveneens zeer goed.  Voor heupenopreatie de juiste tijd daarvoor is afnemende maan.

 

Maan in Schorpioen

“Kostbaar zijn gelegenheden en de tijd is een scherp zwaard”  Het accepteren valt moeilijk.  Kracht gaat  de diepe in, boort en onderzoekt. Het duistere lokt.

Geen sterrenbeeld heeft zo een grote invloed op  de geslachtsorganen als Schorpioen. Veel vrouwenziekten kunnen nu worden voorkomen en genezen door middel van  zitbaden met duizenbladen.  Aanstande moeders moeten zich op Schorpioendagen onthouden van elke spaning,omdat miskrampen op deze dagen vaker voorkomen.

Ook de urinewegen zijn op Schorpioendagen bijzonder gevoelig en hebben positieve invloeden nodig.                                                                               Koude voeten en te dunne kleding in het gebied van t bekken en de nieren kunnen in deze dagen leiden tot blaas- en nierenonstekingen. Wie aan reuma lijdt ,moet op Schorpioendagen (vooral waterteken Vissen, Kreeften en Schorpioenen) zijn beddengoed niet uit de raam hangen of op het balkon luchten. De vochtigheid blijft in het beddengoed hangen.

Alle heilizame kruiden die op Schorpioendagen zijn  verzameld en/of inzaaien worden,werken bijzonder goed.

 

Maan in Boogschutter:   

De Toekomst lijkt belagerijker dan het verleden en heden, het grote belangrijker dan kleine,het smanevoeging belangerijk dan het scheiden. Het Royale gebaar , maar ook pathos heerst. Elk stap wordt langer.

 

Boogschutter heeft inlvloed op heupen,bekken,darm- en heiligbeen en dijbeenbotten. Op  Boogschuttersdagen doen de  ischiaszenuw, aderen en dijbenen  zich sterker gelden.   Vaak  heeft men last  in de kruisstreek tot aan de dijbenen, omdat net als om Tweelingsdagen ook Boogschutterdagen het weer graag omslaat. Massages zijn nu zeer weldadig  en maken verkrampte spieren los. Aan de andere  kant zal een stevige wandeling van een paar uur  het ongetrainde lichaam al problemen opleveren in de dijbenen.

Op deze dagen moet je dus niet overdrijven en ongetraind lange wandeltochten nemen. Wanneer ouders hun kinderen uitgerekend op een Boogschutterdag voor het eerst op een grote wandeltocht meenemen ,of ze daartoe  zelf dwingen , kan dat voor kinderen het plezier in het wandelen lange tijd vergallen.

 

Maan in Steenbok

De lucht wodrt doorzichtig , het denken helder  en erngstig rechtlijnig en weinig flexibel.  “Wie altijd strevend zich moeite getroost”….

Een onnodig zware belasting van de botten in het algemeen en de knie-en  in het bijzonder Steenbokdagen gevolgen hebben. Netals bij Boogschutter  geldt dat stevige wandelingen en bijvoorbeeld skitochten, na een lange pauze of ongetraind nu vermelden moeten worden. Chirurgen en orthopeden weten precies wanneer de maan in Steenbok staan: ze kunnen hun schat aan ervaringen nog verder uitbreiden door hun eerdere knieoperatie te controleren. Ook   mensen  met meniscusproblemen   moeten deze dagen rustig aan doen.

De nieen worden nu bij elke beweging bijzonder belast. Preverentieve  kniebanden of een genezende natte doek rond de knieen werken op deze twee  tot drie dagen bijzonder goed. Ook  voor alle andere botten en gewrichten kan men nu iets extras doen. Daarnaast is deze dag  geschikt voor elke vorm van huidverzorging.

 

Maan in Waterman

De geest slaat op hol, intuitieve gedachte vinden gehoor. Ketenen worden niet langer geduld,ook niet de ketenen die men zich-zelf heeft ingebeeld.

Waterman beeinvloedt de kuitbeenderen en het enkelgewricht. Niet zelden doen zich op deze dagen aderonstekingen voor. Het is nu de geschikte tijd om een goede aderzalf op de dijbenen te gebruiken en om de benen een tijd in opwaartse stand te leggen.

Wie gevoelis is voor krampaanvallen moet op deze dagen langdurig staan zien te vermijden. Een eenvoudige wandeling in de stand kan op Watermandagen een echte nachtmerrie worden. Meestal hebben taxi-chauffeurs het op deze dagen extra druk. Operaties aan spataderen moeten tijdens Watermandagen niet worden uitgevoerd.

 

Maan in Vissen :  

Het algemeen belang gaat voor eigenbelang.  Grenzen vervangen, het is makkelijker nu een blink achter de coulissen te werpen. Fantasie kleurt de wereld. Er worden geen vaste standpunten ingenome maar veel “voeten gekust”.

De dierenriem begon met de invloed van Ram  op de zone vanhet hoofd, Vissen ten slotte hebben invloed op voeten. Als je  de stadia van diverse impulsen hebt opgemerkt en deze geleidelijk aan beter hebt leren kennen, hoef je niet meer voortdurend op je hoede te zijn. In de loop van een maand zul je het lichaam, op gerichte wijze en van top tot teen , al datgene kunnen geven wat het nodig heeft en kun je de afzonderlijke kritieke punten beter in de gaten houden.

Vissendagen zijn meest geschikt voor voet-baden en voor het behan-delen van linkdoorns (je moet ze echetr niet nu weg laten halen). Wratten op de dagen kunnen (vooral op je voeten) kunnen goed behandeld worden. Daarnaast moet je echter beslist de AFNEMENDE Maan in acht nemen. Bij wassende maan kan het gebeuren dat je na de behandeling in plaats van met drie plotseling met vijf wratten zit opgescheept.

Het bijzondere aan de Vissendagen is alles wat je op deze dagen tot je  neemt , van alcohol en  nicotine tot aan koffie en medicijnen, een veel intensieve werking  heeft dan op ander dagen . Vermoedelijk houdt dat verband met het feit dat de meridiaanbanen van alle interne organnen in de voetzonnen eindigen en daarom op Vissendagen bijzonder gevoelig reageren.

Bron @ Johanna Paungger & Thomas Poppe

Leave a comment