Getal 108✴ :

In yoga komen we vaak het getal 108 tegen: bijvoorbeeld 108 oefeningen-begroetingen van de Zon(Surya Namaskar), 108 kralen in de ketting
De oude hindoe-wiskundigen, die deze wetenschap perfect beheersten, voerden aan dat 108 het getal is van de heelheid van het bestaan.
In de Veda’s 108 staat het aantal perfectie en succes.
Het Sanskrietalfabet heeft 54 ​​letters, elk uitgedrukt in mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten,54+54 geeft het resultaat 108.
Het hartchakra bestaat uit 108 energiekanalen.
Het menselijk lichaam bestaat uit 108 pijnpunten.
Ze zeggen dat een persoon in totaal 108 gevoelens heeft: 36 daarvan zijn geassocieerd met het verleden, 36 met het heden en de overige 36 met de toekomst.
Een persoon heeft 108 passies die hem beletten de Verlichting/ Ontwaking te bereiken.
Er zijn 108 genezende asana’s in Hatha-yoga.
Er wordt ook gezegd dat als mens 108 herhalingen bereikt dat betekent dat een perfectie voldoet.
In de oosterse rozenkrans, mala genaamd, is het aantal kralen 108. Tegelijkertijd is er de 109e kraal, die zich buiten de hoofdcirkel bevindt en symboliseert dat je kan je geest beheersen.
Bij de meeste tantra- en mantra-oefeningen wordt aanbevolen om 108 keer te herhalen.
1 – betekent God, 0 – Leegte, 8 – Oneindigheid.
De diameter van de zon is 108 keer de diameter van de aarde (waarover de Vedische wiskundigen in de oudheid spraken).
De verzameling heilige Tibetaanse teksten (Kongyuor) bestaat uit 108 delen.
Cijfer 108 bevat een zekere magie van de natuur.
De kracht van 108 is een ad naar succes en oude wijsheid.✴

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *